Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets budgetarbete i full igång

Beslut om budget för 2019 tas först i december men redan nu har förberedelserna inför årets budgetarbete dragit igång. Under fredagen träffades den så kallade verksamhetsberedningen som består av representanter från samtliga politiska partier för att få information om vilka behov, förutsättningar och utmaningar som kommunens verksamheter står inför de kommande åren. Informationen blir ett underlag för politikerna i deras arbete med att ta fram en budget för nästkommande år.

Under fredagens sammanträde diskuterades bland annat Halmstads befolkningstillväxt och utmaningar kopplat till detta. Även behovet av höjd beredskap och hur vi skyddar våra viktigaste samhällsfunktioner vid en kris eller en konflikt samt hur vi på bästa sätta styr kommunen i rätt riktning för att uppnå kommunfullmäktiges mål diskuterades.

Halmstad växer – vi blir både äldre och yngre

Halmstads kommun växer så det knakar och i år blir vi över 100 000 invånare. Befolkningstillväxten sker också i en allt snabbare takt än tidigare vilket betyder att kommunen måste ha god framförhållning och en längre tidshorisont när man planerar framåt.

De åldersgrupper som växer fortast är 6-15 åringar och 75-84 åringar. Det betyder att kommunen bland annat kommer att behöva bygga nya grundskolor och se till att det finns bra boenden för våra äldre. Samtidigt har vi en stor inflyttning av personer i arbetsför ålder vilket gör att förutsättningarna att utveckla kommunen är goda.

Höjd beredskap – hur skyddar vi våra viktigaste samhällsfunktioner vid en kris?

Under sammanträdet lyftes också behovet av en höjd beredskap i kommunens verksamheter i det fall en kris eller konflikt uppstår. Kommunens personal kommer att behöva utbildas och räddningstjänsten kommer på sikt att behöva mer personal för att se till at vi kan skydda våra viktigaste samhällsfunktioner
som exempelvis tillgången till elektricitet, vatten och mat.

Arbetet fortsätter

Verksamhetsberedningen sammanträder kontinuerligt under våren och hösten innan budgeten klubbas i december. Några av de utmaningar som kommer
att diskuteras framöver är bland annat omställningen av vård och omsorg, utmaningar inom skolan, digitalisering, bostadsbyggande och markanvändning, företags- och tillväxtklimat samt kompetensförsörjning.