Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Medborgarundersökningen

I medborgarundersökningen får invånarna tycka till om Halmstad och dess verksamheter. Invånarna betygsätter följande tre områden: kommunens verksamhet, kommunen/regionen som en plats att bo och leva på samt det inflytande invånarna har på verksamheterna. Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är nionde gången som Halmstads kommun medverkar i SCB:s medborgarundersökning. Av cirka 1 600 tillfrågade Halmstadsbor har 38 procent svarat på enkäten. Halmstads kommun deltog även år 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 och 2016.

Nöjd-Region-Index

Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur invånarna upplever Halmstad som en plats att leva och bo på. Halmstad fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 65 (av 100) att jämföra med medelbetyget 59 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Halmstad inom områdena utbildningsmöjligheter, andelen som rekommenderar kommunen till andra, kommunikationer och kommersiellt utbud. Lägst betyg fick Halmstad för områdena bostäder och trygghet.

Diagram Nöjd-Region-Index Halmstad 2015

Nöjd-Region-Index för Halmstad. Klicka på diagrammet för att förstora det!

Nöjd-Medborgar-Index

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar vad invånarna tycker om Halmstads kommuns verksamheter. Halmstad fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 58 (av 100) att jämföra med medelbetyget 53 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Halmstads kommun för verksamheterna räddningstjänsten, vatten och avlopp samt kultur. Lägst betyg fick verksamheterna grundskolan, äldreomsorgen och stöd för utsatta personer.

Diagram Nöjd-Medborgar-Index Halmstad 2015

Nöjd-Medborgar-Index för Halmstad. Klicka på diagrammet för att förstora det!

Nöjd-Inflytande-Index

Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur invånarna uppfattar sitt inflytande över Halmstads kommuns verksamheter. Halmstad fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 43 (av 100) att jämföra med medelbetyget 39 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Halmstads kommun för information. Lägst betyg fick möjligheten till påverkan.

Nöjd-inflytande-index för Halmstad