Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vägarbete Fredsgatan-Gamletullsgatan

Cykelbanan i korsningen Fredsgatan-Gamletullsgatan byggs om. 

Cykelbanan i korsningen Fredsgatan-Gamletullsgatan byggs om.
Det sker en ombyggnad av cykelvägen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter i den olycksdrabbade korsningen. Förutom avstängningen av korsningen stängs även järnvägsövergången på Fredsgatan av för fordon.
Arbetet kommer att pågå i cirka sex veckor.

Fredsgatan är hårt trafikerat och det passerar cirka 4 000 fordon per dygn över järnvägsövergången. För att det ska vara så säkert som möjligt spärras alltså järnvägsövergången av för fordon och korsningen Gamletullsgatan–Fredsgatan.

Det som sker är att cykelbanan flyttas ut från de befintliga husen och i korsningen för att trafikanterna ska kunna observera varandra bättre och samspela i trafiken.

Fordon hänvisas under ombyggnadstiden till järnvägsövergången vid Linnégatan.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter
Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se