Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2018-03-16 06.00
  Sannarp

  Avstängd gång- och cykelväg vid Sannarps idrottsplats


  Under byggtiden är befintlig gång- och cykelbana avstängd. Trafikanter hänvisas till Skyttevägen.
 • 2018-03-01 00.00
  Jutarum, Paviljongvägen

  Gång- och cykelväg avstängd vid Jutarum


  I samband med ombyggnaden av Jutarums förskola kommer en bullervall att byggas mot Tylösandsvägen. Under byggtiden kommer tung trafik att köra med bland annat schaktmassor förbi förskolan. Gång- och cykelvägen vid förskolan kommer därför att spärras av.Avspärrningen gäller från viadukten under Tylösandsvägen, förbi förskolan och fram till Paviljongvägen.Gång- och cykelvägen planeras vara avstängd fram till sommaren.  Det kommer även vara svår framkomlighet på gång- och cykelvägen vid förskolan utmed Paviljongvägen. Vägen kommer också trafikeras av tung byggtrafik. Under byggnationen rekommenderar vi gång- och cykelvägen utmed Nya Tylösandsvägen.
 • 2018-02-19 07.00
  Kattegattgymnasiet

  Pålning på Kattegattgymnasiet


  Pålningen sker i samband med nybyggnationen på Kattegattgymnasiet och kommer tidvis att medföra störande ljud och vibrationer för boende och verksamheter i närheten.
  Pålning kommer att ske:Måndag–onsdag 07.00–19.00
  Torsdagar 07.00–15.00
  Fredagar ingen pålning.

 • 2018-02-19 00.00
  Österskans

  Saneringsarbete Österskans


  Området som berörs ligger framför kioskbyggnaden, mot Nissan. Anledningen är att det tidigare legat en bensinstation på platsen, vilket innebär att det finns föroreningar i marken.Saneringsarbetet är en förutsättning för att kunna bebygga området, både permanent och tillfälligt. Närmast ett projekt där Österskans ska fungera som ett tillfälligt offentligt rum i staden, för bland annat matservering, lek och aktiviteter, konst, teater- och musikföreställningar. Byggnadsarbetet för att ställa i ordning platsen kommer att pågå fram till sommaren.Läs mer om projektet Folkets rum Österskans.
 • 2018-02-16 13.05
  Eketånga

  Ökad byggtrafik på Bäckagårdsvägen och Kustvägen


  Halmstads kommun har fått medgivande för vattenverksamhet
  samt dispens från biotopskyddet, av Länsstyrelsen, för att utföra åtgärderna.

 • 2018-02-16 07.00
  Skepparegatan

  Byggtransporter på Skepparegatan


  Det innebär att tunga transporter kommer att gå till byggarbetsplatsen via Skepparegatan och den tillfälliga byggväg som anlagts över grönområdet fram till byggarbetsplatsen. Transporterna beräknas anlända med paviljonger från mitten av februari och under två månader framåt.  
 • 2018-02-16 07.00
  Sannarp

  Byggtransporter vid Sannarp


  Under de närmaste två månaderna kommer ungefär 100 lastbilar om dagen att trafikera byggarbetsplatsen för att köra bort massor, som har dålig bärighet och som inte kan användas i bygget. Sammanlagt ska 20 000 kubikmeter massor fraktas bort.
 • 2018-02-12 07.00
  Halmstad Tollsgatan

  Pålning vid Hallands konstmuseum


  Pålningen startar i dag, måndag, och beräknas pågå under två veckors tid. Arbetet kommer att ske under vardagar 07.00-18.00.Pålningen medför periodvis höga ljud och vibrationer och kommer
  att märkas av i kringliggande hus.
  Hallands konstmuseum på Tollsgatan i Halmstad är stängt för om- och tillbyggnad fram till 2019. På Hallands konstmuseums webbplats kan du läsa mer om ombyggnaden.länk till annan webbplats
 • 2018-01-08 00.00
  Väg 15 vid Fyllebro

  Broarbete och bulleråtgärder vid Fyllebro


  Trafikverket ska göra underhållsarbete på tre broar längs väg 15, bland annat den över E6. Broarna ska få nytt tätskikt för att skydda betongkonstruktionen och öka livslängden.Samtidigt inleds arbetet med att uppföra ett 300 meter långt bullerskydd utmed väg 15 mot Fyllebro. Den planerade bullerskärmen blir nästan tre meter hög.- Vi kunde se att det fanns en vinst i att samordna de båda projekten. Boende och trafikanter blir störda, men vid ett tillfälle istället för två, säger Trafikverkets projektledare Per-Olov Sörling.Väg 15 kommer att vara farbar under projektets gång, men framkomligheten blir begränsad för både biltrafik och cyklister under perioder.Arbetena inleds den 8 januari och beräknas vara färdiga i juni.Följ projektet på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats
 • 2018-01-03 00.00
  Tönnersa och Gullbranna

  Brobygge vid Genevadsån


  Området där bron byggs ligger utanför naturreservaten Tönnersa och Gullbranna, med undantag av en liten yta på totalt 13 kvadratmeter, där vägen ska anslutas till befintliga gång- och cykelvägar. För detta arbete har kommunen fått dispens.Vid arbetena kommer transporter att ske på allmänna vägar samt de skogsvägar som gjorts i ordning för cykel- och gångtrafik i skogen norr och söder om bron. Arbetsbodar kan ställas upp på befintliga parkeringsplatser cirka 1 kilometer norr resp söder om arbetsplatsen. Närmaste bostad är belägen cirka 300 meter öster om E6 och platsen för den nya GC-bron.Själva gång- och cykelbron tillverkas på annan ort och lyfts på plats allra sist i projketet.

 • 2017-11-20 07.00
  Parkeringen vid Ridhusgatan och Norra infarten

  Parkering vid Ridhusgatan och Norra infarten stängs av helt


  Parkeringsplatsen rustas upp i form av exempelvis fler parkeringsplatser och ny belysning. Avstängningen görs för att det ska genomföras förberedande arbetet inför asfaltering och asfaltering. Under vecka 48 kommer parkeringsplatsen att delvis öppnas igen. Från och med vecka 51 kommer parkeringen att öppnas helt och hållet.Du kan läsa mer om arbetet här

Senast avslutade störningar