Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2018-07-05 15.00
  Barnomsorgsfakturor

  Felaktigt förfallodatum på julis barnomsorgsfaktura


  Fakturorna som gått ut står det att förfallodatum är 2018-07-05 vilket är fel.
  Rätt förfallodatum är 2018-07-28.

 • 2018-06-07 10.30
  Stålverksgatan

  Stålverksgatan tillfälligt avstängd


  En del av rälsen vid Oljevägen behöver bytas ut. Arbetet inleds måndagen den 11 juni och beräknas ta cirka en vecka. Stålverksgatan mellan Margaretagatan och Oljevägen är avstängd - preliminärt öppnar den igen fredagen den 15 juni.Rälsen behöver bytas efter ett lok spårat ur på platsen. Det hela inträffade klockan 10.30 på torsdagen när loket sakta testkörde rälsen och gled ur spår i höjd med Stålverksgatan. Ingen kom till skada.
 • 2018-06-03 08.00
  Stadsbiblioteket

  Golvbyte på Stadsbiblioteket under sommaren


  Under sommaren byts golvet i entréområdet på Stadsbiblioteket. Hela arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti. Biblioteket har öppet som vanligt, men besökarna kan komma att behöva ta lite omvägar för att nå dit de ska och allt kommer inte att kunna hittas på sin vanliga plats.– Det kommer att bli väldigt fint när det är klart, och jag hoppas att våra besökare har förståelse för att det blir lite stökigt under en period, säger Martin Gillgren, avdelningschef för kunskap och samhälle på kulturförvaltningen.Det nya golvet som läggs är ett tåligare golv som kommer att kunna slipas flera gånger och ska inte behöva bytas på mycket länge.
 • 2018-06-01 00.00
  Harplinge

  Förseningar i arbetet med VA-omläggning i Harplinge


  Detta medför svårigheter för framkomligheten avseende bil och godstrafik på Dalavägen. Entreprenören försöker att underlätta för personbilstrafiken, men man får ändå räkna med störningar.Alternativ väg för räddningstjänsten blir genom infart via Ekebergsvägen, öster om det nya industriområdet.Sedan hösten 2017 pågår en omfattande vatten och avloppssanering kring Harplinge gamla stationsområde samt utbyggnad av industriområdet Lyngåkra 4:65.Den blöta vintern och en utökad omfattning av de tidigare stora VA-arbetena har inneburit förseningar i tidsplanen. Arbetet skulle blivit klart i juni, men beräknas nu att bli klart i september.Omläggningen berör i huvudsak Harplinge stationsväg, den norra delen av Föreningsvägen samt delar av Industrivägen.Läs mer om projektet.
 • 2018-05-31 11.00
  Söndrum, Halmstad Arena

  Fotbollsplaner bevattnas med tankbilar


  Uppdatering 2018-06-29:På grund av det fortsatt stabilt varma och torra vädret återaktiverar vi nu de bevattningsinsatser som gjordes under maj och början av juni.Vi kommer främst att bevattna de planer som ingick i den förra bevattningsomgången för att behålla spelbarheten på dessa planer. Halmstad Arena IP och Söndrums IP är prioriterade då det är där den största samlade effekten finns. Det vill säga flest fotbollsplaner.Bevattningen sker med tankbilar lastade med vatten från Nissan.Läs tidigare information i ämnet:Bevattningen av fotbollsplaner har gett resultat (2018-06-15)Kraftsamling för att rädda kommunens fotbollsplaner (2018-06-07)
 • 2018-03-28 00.00
  Bastionen och området kring Norre port

  Upprustning av Bastionen


  De större jobben i anslutning till porten är avslutade, däremot pågår mindre jobb runtom, främst uppe på högverket men även nere på torgytan.Det är inga problem med framkomligheten, men kan vara nymålat på sina ställen.Mer information om upprustningen av Bastionen finns under aktuella byggbrojekt.
 • 2018-03-19 00.00
  Furet

  Skogvård på Furet


  Halmstads kommun har därför i mars månad påbörjat, och kommer sedan i etapper framöver, att genomföra röjningar och gallringar i området.Ett arbete som innefattar att:
  • röja bort lövsly
  • ta bort skadade eller sjuka träd som utgör fara
  • gallra bort en del lövträd och en mindre mängd tall
  Syftet är att skapa förutsättningar för skogens fortlevnad genom att få in ljus på marken så att tallfrön kan gro och ge upphov till nya generationer träd. Skogen blir också mer säker när farliga träd tas bort och kommer att upplevas som mer trygg och öppen att vistas i.Huvuddelen av de träd som fälls kommer att tas bort men både ris och stammar kommer att lämnas kvar på marken som naturliga inslag i skogen. Något som också är väldigt viktigt för den biologiska mångfalden.Vi ber dem som vistas i området om överseende för att det tidvis kan bli lite svårframkomligt i området under arbetets gång. Och att man vänligen respekterar anvisningar från personal på plats.
  - För överträdelser kan medföra livsfara, säger Roland Larsson som är naturparkmästare i Halmstads kommun.

 • 2018-03-01 00.00
  Jutarum, Paviljongvägen

  Gång- och cykelväg avstängd vid Jutarum


  I samband med ombyggnaden av Jutarums förskola kommer en bullervall att byggas mot Tylösandsvägen. Under byggtiden kommer tung trafik att köra med bland annat schaktmassor förbi förskolan. Gång- och cykelvägen vid förskolan kommer därför att spärras av.Avspärrningen gäller från viadukten under Tylösandsvägen, förbi förskolan och fram till Paviljongvägen.Gång- och cykelvägen planeras vara avstängd fram till sommaren.  Det kommer även vara svår framkomlighet på gång- och cykelvägen vid förskolan utmed Paviljongvägen. Vägen kommer också trafikeras av tung byggtrafik. Under byggnationen rekommenderar vi gång- och cykelvägen utmed Nya Tylösandsvägen.

Senast avslutade störningar