Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2018-09-17 00.00
  Gamla Tylösandsvägen

  Ny cykelväg längs Gamla Tylösandsvägen


  I byggnationen ingår anläggning av en cykelväg längs Gamla Tylösandsvägens östra sida, från Karlstorps camping fram till befintlig cykelväg vid bussgatan i norr.Den nya cykelvägen innebär även att trafiksäkra passager byggs över Gamla Tylösandsvägen och över Örlogsvägen där det befintliga fartguppet samtidigt tas bort. Även belysning utmed sträckan inkluderas i entreprenaden.Arbetet beräknas pågå till slutet av november.
 • 2018-08-16 13.22
  Fredsgatan-Gamletullsgatan

  Vägarbete Fredsgatan-Gamletullsgatan


  Cykelbanan i korsningen Fredsgatan-Gamletullsgatan byggs om.
  Det sker en ombyggnad av cykelvägen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter i den olycksdrabbade korsningen. Förutom avstängningen av korsningen stängs även järnvägsövergången på Fredsgatan av för fordon.
  Arbetet kommer att pågå i cirka sex veckor.

  Fredsgatan är hårt trafikerat och det passerar cirka 4 000 fordon per dygn över järnvägsövergången. För att det ska vara så säkert som möjligt spärras alltså järnvägsövergången av för fordon och korsningen Gamletullsgatan–Fredsgatan.

  Det som sker är att cykelbanan flyttas ut från de befintliga husen och i korsningen för att trafikanterna ska kunna observera varandra bättre och samspela i trafiken.
  Fordon hänvisas under ombyggnadstiden till järnvägsövergången vid Linnégatan.

 • 2018-06-03 08.00
  Stadsbiblioteket

  Golvbyte på Stadsbiblioteket under sommaren


  Under sommaren byts golvet i entréområdet på Stadsbiblioteket. Hela arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti. Biblioteket har öppet som vanligt, men besökarna kan komma att behöva ta lite omvägar för att nå dit de ska och allt kommer inte att kunna hittas på sin vanliga plats.– Det kommer att bli väldigt fint när det är klart, och jag hoppas att våra besökare har förståelse för att det blir lite stökigt under en period, säger Martin Gillgren, avdelningschef för kunskap och samhälle på kulturförvaltningen.Det nya golvet som läggs är ett tåligare golv som kommer att kunna slipas flera gånger och ska inte behöva bytas på mycket länge.
 • 2018-06-01 00.00
  Harplinge

  Omläggning av VA-nätet i Harplinge


  Den blöta vintern och en utökad omfattning av de tidigare stora VA-arbetena har inneburit förseningar i tidsplanen. Arbetet skulle blivit klart i juni 2018, men beräknas bli klart i september.Omläggningen berör i huvudsak Harplinge stationsväg, den norra delen av Föreningsvägen samt delar av Industrivägen.Läs mer om projektet.

Senast avslutade störningar