Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtid Oskarström

Nu pågår flera olika åtgärder för inom Framtid Oskarström, ett utvecklingsprojekt som drivs tillsammans med Samhällsföreningen i Oskarström. Just nu pågår revidering av utvecklingsprogrammet.
Om du har synpunkter du vill föra in i arbetet, kontakta i första hand samhällsföreningen i Oskarström.

Styrgruppen för Framtid Oskarström träffades den 24 januari 2019.

Rapportering samt genomgång av åtgärdslistan och uppdatering av idélistan, stod på dagordningen.

Bland annat fördes diskussioner kring:

  • Utveckla företagande i Oskarström
  • Behovet av hundrastgårdar i Oskarström.
  • Stationsområdet behöver ge ett välkomnande intryck.
  • Vad händer på Jutan?
  • Laxtrappan
  • Samhällsföreningen i Oskarström berättar vilka aktiviteter som är på gång i Oskarström.

Fördjupad information om utvecklingsprogrammet

Oskarström är en ort med ungefär 4 000 invånare som ligger knappt två mil från Halmstad. Oskarström rymmer många kvaliteter och mycket positivt görs redan idag, men för att främja tillväxt och hållbar utveckling krävs helhetssyn och samordning mellan allmänhet, företagare och kommun kring framtidsbild, strategier och konkreta lösningar. Projektet Framtid Oskarström har initierats av kommunstyrelsen i samverkan med samhällsföreningen. Projektet är också ett pilotprojekt inom EU-projektet(INTERREG IV A, Skagerack-Kattegatt), SMS — sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen där metoder för medborgardialog och för att ta hänsyn till olika sociala aspekter, till exempel jämställdhet, trygghet och fysisk aktivitet, har studerats.