Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fördjupad översiktsplan för norra Halmstad

Halmstads kommun har startat ett arbete kring hur Haverdal, Steninge, Harplinge, Getinge och Kvibille med omgivning ska utvecklas i framtiden. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för området tas fram. Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag kring hur samhällsutvecklingen i området ska ske på längre sikt.

Möjligheter för en ny tågstation kommer att studeras. Förslag kommer att ges på hur ny bebyggelse, samhällsservice, nya arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas.

Vi vill veta vad du tycker!

För att få ett så heltäckande underlag som möjligt behöver vi veta vad du som bor eller vistas i området tycker. Det finns därför möjligheter att lämna synpunkter i den kartbaserade webbenkäten nedan. Du kan markera platser som du tycker om och platser som behöver förbättras och beskriva varför. Senast 28 februari vill vi ha dina synpunkter.

Vi kommer även finnas på plats för frågor och synpunkter på Getinge bibliotek den 14 februari klockan 15–19 samt på Harplinge bibliotek den 21 februari klockan 15–19.

Enkäten görs lättast via en dator.
Öppna kartan och enkäten i helskärmlänk till annan webbplats
.


Vad vill vi uppnå?

Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag och ställningstaganden kring samhällsutvecklingen i norra Halmstad på längre sikt. Detta sker genom att studera möjligheter för ett nytt stationsläge och samtidigt undersöka och ge förslag på hur bebyggelseutveckling, samhällsservice, arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas i de norra delarna av Halmstads kommun.

Hur ska arbetet gå till?

Arbetsprocessen inleds med att kommunen tar fram olika underlag och utredningar och träffar aktörer som Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken med flera.

Vad händer sen?

När webbenkäten är avslutad sammanställs alla synpunkter som kommit in. Sammanställningen kommer att finnas tillgänglig kommunens webb­plats. Synpunkterna blir en viktig del i underlaget inför framtagandet av ett planförslag till den fördjupade översiktsplanen för området.

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen och är i princip densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen.