Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lantmäteriets prislista

Kostnaden för en lantmäteriförrättning debiteras normalt enligt löpande räkning, om du inte gjort en överenskommelse om fast pris. I ärenden där vi enkelt kan uppskatta kostnaden skickar vi med ett anbud i samband med bekräftelsen på din ansökan. 

Har du inte fått något anbud om fast förättningspris men önskar få detta kan du kontakta handläggaren i inledningsskedet och diskutera detta.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning gäller normalt följande timpriser:


Timpris

Specialistlantmätare

1 900 kr/tim

Beslutande lantmätare

1 700 kr/tim

Lantmäteriingenjör

1 500 kr/tim

Beredande lantmätare och biträdande handläggare

1 200 kr/tim

Debiteringen följer  LMFS 2019:4 – Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Priset avgörs av:
- förrättningens omfattning
- typ av förrättning
- storleken på berörda fastigheter
- förekomst av svårigheter eller komplikationer i fastighetsindelningen
- det råder oklara planförhållanden
- det finns belastande rättigheter
- det finns äldre samfälligheter
- tekniska svårigheter kan förväntas i mätarbetet

Det är av stor betydelse om markägarna är överens om åtgärden eller inte. I det senare fallet är såväl kostnader som tidsåtgång omöjliga att uppskatta.

Ibland kan olika hinder innebära att en förrättning som sökts inte kan genomföras och måste ställas in. Du som sökande får betala för den arbetstid som vi lagt på ärendet.

Normala prisintervall för förrättningar av allra enklaste slag:


Avstyckning av bostadstomt

cirka 40 000 kr

mindre än 5 000 m², med fältarbete


Fastighetsreglering mellan två fastigheter

cirka 40 000 kr

mindre än 5 000 m², med fältarbete


Sammanläggning av två fastigheter

cirka 21 000 kr