Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansökan om lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning inleds genom att behörig(a) fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om en förrättningsåtgärd hos lantmäterimyndigheten.

I din ansökan om lantmäteriåtgärd ska du beskriva vad du vill få gjort och vilka fastigheter som berörs.

Du kan antingen skicka in din ansökan via e-tjänsten, som du verifierar med bank-id, eller använda ansökningsblanketten. Blanketten ska skrivas under och du måste därför skicka in den med post (inte via fax eller e-post).

Ansökan ska vara signerad av dig som söker eller ett ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer måste du som ansöker uppge alla delägares e-postadresser i e-tjänsten eller låta samtliga ägare skriva under blanketten.

Du behöver bifoga de handlingar som behövs till din ansökan. Det kan till exempel vara:

  • Karta
  • Registreringsbevis
  • Bestyrkt kopia av överlåtelsehandling

Ange din e-postadress i ansökan för att få snabbast möjliga återkoppling under ärendets gång.

När du lämnat in din ansökan får du en skriftlig bekräftelse på att kommunen tagit emot den. Du får också besked om vilken handläggare som ansvarar för ärendet.