Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

GIS (Geografiskt informationssystem)

GIS står för Geografiskt InformationsSystem och är ett namn för datorsystem som hanterar lägesbunden information.

Med geografiskt information menas uppgifter som är relaterade till en plats eller ett område. Det kan till exempel handla om fastigheter, byggnader, vägar, vatten- och avloppsledningar.

Informationen illustreras med hjälp av kartor.

I ett geografiskt informationsssytem kan information av olika slag och från olika källor kombineras. Detta sker genom att olika digitala informationsskikt sammanförs på kartan. Därigenom kan informationen visualiseras, göras förståelig och bli ett lätt tillgängligt underlag för beslut och planering inom olika delar av den kommunala verksamheten.

GIS kan till exempel användas

  • vid planering och uppbyggnad av bostäder, skolor och daghem
  • som hjälpmedel vid planering av körvägar för utryckningsfordon
  • för att förutspå konsekvenserna vid miljöfarliga utsläpp
  • för att med hjälp av höjddata skapa terrängmodeller, analysera översvämningsrisker, med mera.