Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Undantag från bygglov

Du behöver oftast bygglov för att exempelvis bygga nya hus eller anläggningar, göra tillbyggnader, använda byggnader för annat ändamål eller sätta upp ett plank eller bygga en mur. I vissa fall, ex ute på landet eller för en- och tvåbostadshus, finns det vissa undantag från bygglov.

Undantag från bygglov ute på landet

Om fastigheten ligger utanför tättbebyggt område och där det inte finns en detaljplan, finns det en del undantag för bygglovskrav. Du får då alltid utan bygglov eller anmälan:

 • Byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Göra andra fasadändringar.
 • Bygga en ekonomibyggnad. Denna ska vara kopplad till den näringsverksamhet som bedrivs som huvudinkomst på fastigheten, ex jordbruk eller skogsbruk.

Om din fastighet dessutom ligger utanför sammanhållen bebyggelse, och bygglov inte behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, får du dessutom göra följande utan bygglov:

 • Bygga en tillbyggnad på bostadshus, och tillhörande komplementbyggnader, om högst 50% av nuvarande byggnadsarea, dock högst 50 kvadratmeter. Tillbyggnaden måste ligga minst 4,5 m från gränsen om inte berörd granne godkänner närmare placering.
 • Bygga en mindre komplementbyggnad, ex förråd. Denna ska vara underordnad huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden måste ligga minst 4,5 m från gränsen om inte berörd granne godkänner närmare placering.
 • Bygga plank eller mur. Planket/muren måste ligga minst 4,5 m från gränsen om inte berörd granne godkänner närmare placering.Vill du veta om det finns en detaljplan för din fastighet, kan du via kommunens karttjänst se gällande detaljplan för de flesta fastigheter. Är du osäker på om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse eller inom strandskyddsområde kan du kontakta byggnadskontoret.
 • Bor du inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens, även om du inte behöver bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Om du har ett en- eller tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikt, de så kallade attefallsreglerna.

Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

För en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov eller anmälan göra en del åtgärder på sin tomt. Man får:

 • bygga en eller flera s.k. Friggebodar, komplementbyggnad om sammanlagt högst 15 kvadratmeter byggnadsarea och som är högst 3 m i nockhöjd.
 • bygga ett eller flera skärmtak om sammanlagt högst 15 kvadratmeter
 • med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset.
 • Alla dessa åtgärder måste hålla minst 4,5 m till tomtgräns om inte berörd granne godkänner närmare placering. Är berörd grannfastighet en så kallad allmän plats exempelvis väg, park eller naturmark, måste avståndet på 4,5 m hållas.

Finns det servitut, ledningsrätt eller liknade, får du inte bygga friggebodar, skärmtak eller plank/mur där, även om det inte kräver bygglov.

Bor du inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens, även om du inte behöver bygglov!

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverketlänk till annan webbplats.