Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tekniska krav, kontroller och besked

Utöver utformning och placering är det viktigt att alla tekniska frågor blir rätt när du bygger eller river något. Vår uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter, för att värna om din omgivning och miljön.

Startbesked - ett måste innan du bygger

När du har fått ditt bygglov beviljat måste du invänta startbeskedlänk till annan webbplats innan du får börja bygga. Ibland behövs det ett tekniskt samrådlänk till annan webbplats innan du kan få starbeskedet. Då går vi tillsammans igenom hur arbetet kommer att planeras och organiseras.

När bygget pågår kan du få besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Kontrollansvarig

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer om din byggåtgärd kräver en certifierad kontrollansvarig. Enligt Plan- och bygglagen ska en kontrollansvarig ha kunskap, erfarenhet, lämplighet för sitt uppdrag och vara certifierad.

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre, som vanligtvis är du som betalar bygget. Den kontrollansvarige får inte samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget eller vara släkt med den som är byggherre. Kontrollansvarig upprättar ett förslag på en kontrollplan.

På Boverket.se kan du hitta certifierade kontrollansvarigalänk till annan webbplats 

Uppgifter för en kontrollansvarig

 • Se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs.  
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan.
 • enklare åtgärder som bland annat:
  - små ändringar på byggnader
  - ändringar på uthus, garage och andra små byggnader
  - att flytta enklare byggnader
  - byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad
  - åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar

Kontakta oss

Våra byggnadsingenjörer hjälper dig att klara ut frågan om kontrollansvarig. Ring kontaktcentret på telefon 035-13 70 00 eller mejla dina frågor.

Tekniska krav och tekniskt samråd

Utöver utformning och placering är det viktigt att alla tekniska frågor blir rätt när du bygger eller river något. Vår uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter, för att värna om din omgivning och vår miljö. Läs mer om tekniskt samråd.

Arbetsplatsbesök

Byggnadskontoret gör ofta ett eller flera arbetsplatsbesök under byggtiden. På arbetsplatsbesöket följer man upp bygglovet och kontrollplanen.

Slutbesked - ett måste innan du börjar använda

När byggnationen står färdig måste du få ett slutbesked innan du kan inviga eller börja använda ditt nya bygge. Slutbeskedet är ett beslut och godkännande från bygglovavdelningen att det du byggt nu får tas i bruk och användas.länk till annan webbplats

Så här går det till:
När byggnationen är färdigställd görs ofta ett slutsamråd på plats. Kontrollansvarig kallar bygg- och miljöförvaltningen minst 2 veckor före planerat samråd. De som behöver delta är kontrollansvarig, byggherren och byggnadsinspektören från byggnadskontoret. Om alla handlingar såsom verifierad kontrollplan, utlåtande från kontrollansvarig, begärda sakkunnigintyg och relationshandlingar är inlämnade finns förutsättningar för ett slutbesked och därmed få ta byggnaden i bruk.

Du behöver en godkänd lägeskontroll för att kunna få ett slutbesked.

Tar du din byggnad i bruk före du fått utfärdat ett slutbesked kan byggnadsnämnden besluta om sanktionsavgifter.