Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Vad är olovligt?

Att utan beviljat lov bygga något, ändra marken eller riva något som kräver lov strider mot Plan- och bygglagen. Även om du har fått bygglov får du inte börja bygga utan startbesked eller börja använda en byggnad utan att ha fått slutbesked. Det är även olovligt att inte följa ett beviljat lov eller att förvanska en bevarandevärd byggnad.

Som fastighetsägare är man även skyldig att hålla tomt och byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan både vara störande och en fara för allmänheten.

Är du osäker om det finns något lov för åtgärden, om startbesked eller slutbesked är lämnat, kan du kontakta Halmstad direkt för att kontrollera detta.

Sanktionsavgifter och föreläggande

Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra sanktionsavgifter. Du kan även få en sanktionsavgift om lovet beviljas i efterhand, men det ska inte ges om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften ska tas ut även om det olovliga utfördes i god tro. Läs mer under Avgifter och taxa.

På Boverkets sida kan du räkna ut ungefär hur mycket ditt olovliga byggande kommer att kostalänk till annan webbplats

Kan vi inte bevilja bygglov i efterhand och om du inte väljer att ta bort/återställa byggnationen frivilligt kan byggnadsnämnden ge dig ett föreläggande och exempelvis tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med en avgift, ett vite.

Anmäla olovligt byggande

Vill du anmäla ett olovligt byggande kan du fylla i formuläret som går till bygg- och miljöförvaltningen eller kontakta oss via mejl eller telefon.