Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kartor, utstakning och lägeskontroll

Karta

Ska du bygga nytt eller bygga om behöver du en aktuell karta. Kartan får inte vara äldre än två år och visar hur din fastighet ser ut med bland annat byggnader och gränser i skalan 1:400. 

Du beställer nybyggnadskartor och primärkartor här och får hem ett original där du ritar in och måttsätter det du söker bygglov för. Beställning av kartor medför en avgift och du får tyvärr räkna med en längre handläggningstid under semestertider innan du får din karta.

Teckenförklaring till nybyggnadskartaPDF

Utstakning

Vid nybyggnad eller tillbyggnad behöver din byggnad stakas ut om inte byggnadsnämnden beslutat att du kan göra det själv. Detta kan du se på ditt bygglovsbeslut.

Vänligen kontakta Halmstad direkt för att beställa utstakning. När vi mottagit din beställning kontaktar vi dig för att avtala tid.

Tänk på att byggherren ska se till att profilvirke samt person som sätter upp profiler finns på plats vid tiden för utsättning.

Utstakning i egen regi

Om du vill staka ut i egen regi ska du ha mätningteknisk utbildning. Fyll i och skicka in blanketten till oss så prövar vi din praktiska erfarenhet.

Vi följer lantmäteriets rekommendationer.
Grundläggande mätningsteknisk färdighet
PDF
Kompletterande informationPDF

Vi åtar oss inte utstakning som fristående uppdrag, det vill säga som saknar koppling till bygglovsprocessen.

Lägeskontroll

När fasaden är uppförd ska en lägeskontroll göras. Det innebär att läget för byggnader och anläggningar kontrolleras i förhållande till bygglovet. Kontakta Halmstad direkt för att beställa. 

Tänk på att vi tar ut en avgift eller taxa för tjänsterna.