Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Rivningslov

Vilka handlingar krävs?

• Ansökningsblankett, ansökan om bygglov (kryssa i för rivningslov).

• Kontrollplan för rivning (rivningsplan för enklare ärenden) samt miljöinventering.

• Situationsplan i skala 1:400. På denna ska byggnaden som ska rivas markeras tydligt.

• Eventuellt ett foto på det som ska rivas.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

När krävs det rivningslov?

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov. En enkel regel är att om byggnaden ligger i ett område med detaljplan och du behöver bygglov för att bygga något krävs det rivningslov för att riva det.

Utanför detaljplanerat område krävs det inte rivningslov för att riva byggnader men du måste alltid göra en anmälan om att du tänker riva byggnaden.

Det kan finnas särskilda områdesbestämmelser som reglerar rivning.

Läs mer om rivningslov på Boverkets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöfarligt material

Om byggnaden som ska rivas innehåller miljöfarligt material ska detta anmälas till miljöförvaltningen.

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad och sedan bygga något nytt kan du ansöka om rivningslov i samband med din bygglovsansökan för det nya du ska bygga. Då kryssar du i även rivningslov i din ansökan och förklarar på nybyggnadskarta vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas.

Vad kostar det?

Du behöver betala en avgift för att ansöka om rivningslov eller göra en anmälan. Här hittar du information om avgifter och taxor.

Behövs det en kontrollansvarig?

För att riva en byggnad eller del av en byggnad kan det krävas en kontrollansvarig, som kontrollerar att rivningen håller lagar och bestämmelser. Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska byggherre och kontrollansvarig upprätta en egen kontrollplan (kommunens blankett Rivningsplan - anmälan ska endast användas i enklare ärenden, där kontrollansvarig inte krävs).