Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nybyggnation – hus, garage, carport, förråd eller liknande 

Ta reda på vad du får lova att bygga på fastigheten och vilka regler som gäller. Då har du en bra förutsättning att få snabb handläggning av ditt ärende och ett beviljat bygglov.

Vilka handlingar krävs?

• Ansökan

• Situationsplan (inritad på nybyggnadskarta om det finns detaljplan) i skala 1:400. På denna ritas in huvudmått på byggnad och mått till två tomtgränser.

• Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud.

• Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.

• Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

• Om större byggnader, ex flerbostadshus, kontor, publika lokaler, etc, även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar, mm

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden eller åtgärden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Beställ karta här på webben så levererar vi den – antingen digitalt eller via post.

Behöver du en kontrollansvarig?

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvarig. Bygger du nytt behövs det oftast en kontrollansvarig.

Vad kostar det​?

Här kan du läsa mer om avgifter och taxor

Vad får man bygga?

Finns det en detaljplan där du vill bygga? Detaljplanen finns oftast i tätorter eller tättbebyggda områden. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla ex storlek, höjd, avstånd till tomtgränser, mm, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst. Hittar du inte din fastighet, eller vill du hjälp att tyda detaljplanens bestämmelser, kan du kontakta oss för hjälp.

Saknas det en detaljplan där du vill bygga kan kommunens översiktsplan ge vägledning och ibland finns det områdesbestämmelser. Fornminnen, infrastruktur, försvarets områden, vad grannarna tycker, hur byggnaden utformas och om den passar in i omgivningen kan påverka vad du får bygga. Läs mer i broschyren Focus inland – bygga nytt på landetPDF.

Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag från bygglov. Ska du bygga en helt nytt utanför detaljplanerat område, kan du först ansöka om förhandsbesked för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.


Tänk på

  • Att det som byggs ska kunna passa in i området.
  • Det är alltid du som byggherre som har ansvar för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Bygger du utan bygglov kan detta medföra dyra sanktionsavgifter.
  • Att du inte får börja bygga förrän du fått ett startbesked.