Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anmälan braskamin och eldstad

Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad? Innan du gör det behöver du anmäla arbetet till bygg- och miljöförvaltningen.

För att få installera en eldstad krävs att du får ett startbesked. Du ansöker om startbesked genom att lämna in en anmälan till byggnadskontoret. Om du installerar en ny braskamin eller gör en väsentlig ändring av eldstad innan detta får du betala en sanktionsavgift. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

 • När behöver jag göra en anmälan?


  • Vid insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte

 • Anmälan


 • Vad är avgiften för att anmäla braskamin och eldstad?


  Avgiften för att göra en anmälan av braskamin och eldstad är 1 434 kronor.
 • Vilka handlingar behöver jag?


  • Anmälan
  • Planritning där braskaminen/eldstadens placering är markerad.
  • Fasadritning där skorstenen är inritad.
  • Certifikat - Ett certifikat för den eldstad/braskamin som ska installeras där även miljögodkännandenummer finns med. Detta medföljer oftast vid köp av braskamin alternativt finns det at hämta på nätet.
  Bygg- och miljöförvaltningen kan komma att kräva in fler handlingar än de ovan.Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.
 • Ändringar som normalt sett inte behöver anmälas


  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

 • Kontakta en skorstensfejarmästare


  Du behöver först ta kontakt med en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanalen. Om du behöver installera en ny rökkanal kan du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Du kan behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk. När du installerat eldstaden tar du åter igen kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att provtrycka rökkanalen.
 • Startbesked


  Du får hem ett beslut om att få påbörja installationen i form av ett startbesked. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Oftast räcker det med att du, efter att du installerat eldstaden, skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din skorstensfejarmästare. Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss.
 • Sanktionsavgifter


  Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra sanktionsavgifter.Sanktionsavgift kan ges även om lov beviljas i efterhand, men ska inte ges om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften ska tas ut även om det olovliga utfördes i god tro.Kan vi inte bevilja dig lov i efterhand och du inte frivilligt väljer att ta bort/återställa den olovliga åtgärden, kan byggnadsnämnden ge dig ett föreläggande, det vill säga tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med en avgift, vite, om det inte följs.På Boverkets webbsida kan du räkna ut sanktionsavgiftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för olika olovliga åtgärder.
 • Du ansvarar för säkerheten


  Du är själv ansvarig för att lagar och regler, till exempel Boverkets byggreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.
 • Besiktning


  Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert. Ett normalt nytt golvbjälklag klarar tyngden av en typgodkänd braskamin. I alla andra fall måste du kontrollera att det håller. Du kan behöva mura upp ett stöd ända nerifrån marken.
 • Placering av skorsten


  Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege.
 • God ventilation


  Elden konsumerar syret i rumsluften så det är viktigt att rummet har god ventilation. Eldstaden får inte heller osa in.
 • Tala med dina grannar


  Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du börjar bygga. Om miljöförvaltningen får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden. Läs mer om vedeldning.