Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygglov, anmälan och andra åtgärder

Bygglov krävs för det mesta som ska byggas, eller om man ska bygga till eller förändra en byggnad. Ofta krävs rivningslov om man ska riva en byggnad och ibland kan det krävas marklov om man förändrar marken. Det finns vissa undantag från bygglov. I vissa fall krävs en anmälan istället. Utanför tättbebyggt område finns lättnader i regelverket.

Lagar och krav

Vad som kräver bygglov styrs av Plan- och bygglagen. Bygglov är kommunens sätt att ta ansvar för att vi bygger hus på lämpliga platser och att det vi bygger stämmer med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö. Det du ansöker om att få göra, bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan.

Handläggningstid för bygglov

Handläggningstiden för ett bygglov varierar över året och beror dels på åtgärden omfattning och dels på hur många ansökningar som lämnats in under perioden. Handläggningstiden är högst 10 veckor, men oftast går det fortare än så.

Förberedelser

Det är bra att förbereda sig noga innan man ansöker om bygglov eller gör en anmälan. En ansökan eller anmälan måste vara komplett innan vi kan handlägga den.