Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för bygglov

Kostnaden för ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Förutom avgift för bygglovet eller anmälan kan det tillkomma andra avgifter. Vi tar till exempel ut avgifter för platsbesök och utstakning.

Även om din ansökan blir avvisad behöver du betala avgiften.

Avvikelser mot detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25 procent dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att säga en exakt avgift för olika bygglovsärenden.

Utstakning egen regi

Om utstakningen utförs i egen regi tas avgift ut för bland annat underlagsdata och grundmaterial. Avgiften är 20 procent av det som skulle debiterats om kommunen hade utfört arbetet.

Här kan du se exempel på hur mycket olika åtgärder kan komma att kosta. Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Bygglovsåtgärder

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Nybyggnad av enbostadshus

50-129 m²

19 600 kronor

Nybyggnad av enbostadshus

130-199 m²

26 000 kronor

Nybyggnad av enbostadshus

200-299 m²

32 500 kronor

Nybyggnad garage/carport

≤50 m²

4 200 kronor

Tillbyggnad på fritidshus, inklusive uterum

≤50 m²

6 200 kronor

Tillbyggnad på huvudbyggnad, inklusive uterum

≤50 m²

8 100 kronor

Tillbyggnad enbostadshus

50-129 m²

17 200 kronor

Mur och/eller plank vid en/tvåbostadshus

Liten påverkan på byggnaden eller området

4 900 kronor

Mur och/eller plank, bullerplank

Stor påverkan på byggnaden eller området

10 100 kronor

Fasadändring, balkong, takkupa enbostadshus

Liten påverkan på byggnaden eller området

4 900 kronorAttefall

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Attefall tillbyggnad max 15 m²


3 400 kronor

Attefall komplementbyggnad max

Utan kontrollansvarig

3 400 kronor

Attefall komplementbostadsbyggnad

Fritidsbostad med kontrollansvarig

6 200 kronor

Attefall komplementbostadsbyggnad

Permanentbostad med kontrollansvarig

9 700 kronor

Attefall inredning av ytterligare en bostad


9 900 kronor

Attefall takkupor


2 900 kronorAnmälan

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Anmälan installation av eldstad

1 eldstad

1 400 kronor

Installation av hiss

1 hiss

2 900 kronor

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Under av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Liten åtgärd

2 900 kronor

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Under av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Stor åtgärd

8 100 kronorAvgift för kartor

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad

Oavsett tomtyta

7 200 kronor

Nybyggnadskarta

Övriga byggnader

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek

9 000-26 000 kronor

Enkel nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad

Oavsett tomtyta. Används vid tillbyggnader eller mindre nybyggnader exempelvis uterum, garage, uthus, plank eller mur

2 900 kronor

Enkel nybyggnadskarta

Övriga byggnader

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek.

3 500-10 900 kronor

Primärkarta

Används vid Attefallåtgärd och vid de fall då det krävs utanför detaljplanelagt.

1 100-5 400 kronorUtstakningsavgift

Storlek och anmärkning

Hörn

Cirka pris

Enbostadshus

50-199 m²

4 hörn

8 300 kronor

Enbostadshus

200-499 m²

4 hörn

10 000 kronor

Enbostadshus med komplementbyggnad

50-199 m²

8 hörn

11 200 kronor

Enbostadshus med komplementbyggnad

200-499 m²

8 hörn

12 900 kronor

Garage/uthus/carport

15-49 m²

4 hörn

2 900 kronor

Garage/uthus/carport

50-199 m²

4 hörn

2 900 kronor


Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.