Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anmäla olovligt byggande

Om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller upptäcker en ovårdad tomt kan du anmäla det till kommunen.

Det är viktigt att vi får in tillräckliga uppgifter för att kunna gå vidare med ett ärende om olovligt byggande. Du kan vara anonym, men tänk då på att du då inte får något beslut eller någon information i ärendet. All information som kommer in till kommunen diarieförs och blir en offentlig handling. Skickar du in din anmälan via en e-postadress blir denna en offentlig handling.


Här beskriver du vad anmälan gäller och vilken byggnad det handlar om

Det är bra om du kan bifoga bild/bilder på det anmälan avser

Här anger du fastighetsbeteckningen på fastigheten som anmälan gäller
Adress * (obligatorisk)
Här anger du adressen till fastigheten som anmälan gäller
AdressJag som anmäler heter
Vill du veta vad som händer i ärendet kan du inte vara anonym, då behöver du fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter.
Jag som anmäler heter

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan kommer in till kommun diareförs den och vi skickar ut ett brev till fastighetsägaren eller den anmälan riktas mot. Denna får sedan en viss tid på sig att återkomma med en förklaring.

Vi kontrollerar om din anmälan stämmer, om det utförda kräver lov och om det kanske finns ett beviljat lov/startbesked/slutbesked. Ofta sker ett platsbesök.

Om vi bedömer att något olovligt har utförts ger vi oftast först fastighetsägaren en möjlighet att rätta till och återställa, exempelvis genom att ta bort det olovligt byggda. Finns det förutsättningar för att bevilja lov i efterhand är det en möjlighet.