Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Infrastruktur för nya bostäder i Fyllnge

Under vecka 48 påbörjas arbetet med infrastruktur för etapp 1 av den IV kvadranten på Fyllinge.

I byggnationen ingår utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, ny torgyta, vatten och avlopp, el, fiber, tele, fjärrvärme, fördröjningsmagasin för dagvatten, park och lekplats.

Befintlig bussväg som går igenom området byggs om för att den ska anpassas mot den nya torgytan samt förbättra avrinningen av regnvatten på vägen.

Arbetena påbörjas under december 2017 och beräknas vara klara under hösten 2018.

Under arbetets gång kommer vissa gång- och cykelvägar i Mariaparken som ansluter till Gäddvägen, att vara avstängda.

Under byggtiden blir det en hel del tung trafik på Fyllingevägen och den provisoriska väg som byggts fram till arbetsplatsen.
Vi strävar efter att utföra arbetet på tider och med avstängningar som ger så lite störning som möjligt, men en sådan här ombyggnad påverkar vardagen. Vi kommer att se till att det är en framkomlig miljö för er som bor i området.

Illustrationsplan över arbetetPDF