Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Åled, nytt bostadsområde

Under vecka 16 2016 påbörjas utbyggnad av infrastruktur för en
första etapp i genomförandet av detaljplanen Enslövs Djäknebol 1:1 som vann laga kraft den 12 maj 2014.

Första etappen omfattar området mellan Kyrkvägen och det naturstråk med gång- och cykelbana som löper genom området i väst-östlig riktning. Inom naturmarken i västra delen kommer även en damm för omhändertagande av dagvatten att anläggas.

För att bygga ut vatten- och avloppsledningar behöver även vissa arbeten utföras i och intill Kyrkvägen.

Arbetena beräknas vara klara under vecka 33.

Detaljplan Enslövs Djäknebol 1:1 mfl