Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Modersmålsundervisning i gymnasiet

Ansökan

Vid terminsstart i augusti informeras samtliga nya gymnasieelever om möjligheten att ansöka om kursen i modersmål 1. Ansökan görs via e-tjänst i SharePoint, lämpligen i samverkan med SYV för att säkerställa att kursen förs in i elevens studieplan. Sista ansökningsdag är den 31 augusti sedan stängs e-tjänsten.

För elever med pågående gymnasiestudier är ansökningsperioden för kurs i modersmål kommande läsår den 1 april – 10 juni. Ansökan görs via e-tjänst i SharePoint, lämpligen i samverkan med SYV för att säkerställa att kursen förs in i elevens studieplan.

Kursstart

Elever som anmält sig till modersmål 2 eller till modersmål – aktiv tvåspråkighet kontaktas av modersmålsläraren vid läsårets start. Elever som anmält sig till modersmål 1 kontaktas av modersmålslärare i mitten av september.

Observera att samtliga kurser i modersmål endast erbjuds vid start av nytt läsår.

Kurser i ämnet

  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Rätt till modersmålsundervisning

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn (och har ett annat modersmål än svenska) modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. En elev har bara rätt till modersmålsundervisning i ett språk.

Syfte med modersmålsundervisning

Undervisning i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om litteratur.

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.