Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kvalitet och utveckling

Förskola och grundskola

Barn- och ungdomsförvaltningen är den förvaltning som har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, Kulturskolan, KomTek och resurscentrum Kärnhuset.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar bland annat för gymnasieskola och vuxenutbildning i kommunen.

Här är några exempel på utvecklingsarbete som pågår:

  • ​Bedömning för lärande - ett vetenskapligt grundat projekt som bl.a. bygger på att förbättra feedbacken mellan lärare och eleg för att öka förståelsen om vad eleven behöver göra för att nå längre i sitt lärande.
  • Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som pedagogiskt verktyg.
  • Matematikutveckling.
  • Teknikstöd i skolan för elever med olika inlärningssvårigheter.
  • Olika internationella projekt som SMIL(E) och utbyten med skolor i England, Tanzania m.m.

Du kan ta del av det kvalitetsutvecklingsarbete som pågår inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen på våra kvalitetssidor. Där hittar du allt från kvalitetsredovisningar till verksamhetsberättelser och elevhälsobokslut.