Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Resor för gymnasieelever

Du som är folkbokförd i Halmstads kommun och har mer än 6 km till skolan kan få resekort. Avståndet beräknas från den adress där du är folkbokförd.

Resekort kan du få om du ska gå på kommunalt gymnasium, en fristående skola inom Halmstads kommun eller på Munkagårdsgymnasiet. Du behöver inte göra någon ansökan om resekort. Korten delas ut på den skola där du är antagen.

  • Resekortet gäller för resor mellan klockan 04.00–22.00 på vardagar och lovdagar under terminen.
  • Resekortet gäller ej på jul- och sommarlov.
  • Resekortet får du på din skola vid läsårsstarten.
  • Resekort beviljas längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Resekortet gäller för:

  • Hallandstrafikens kollektivtrafik inom länet
  • Västtrafiks linjer 723 och 777 till Kungsbacka
  • Västtågen till Horred
  • Krösatågen till Smålandsstenar
  • Öresundstågen mellan Kungsbacka och Båstad
  • Pågatågen mellan Halmstad och Båstad.

Resor utöver detta betals av eleven.

Boende i annan kommun

Om du ska gå i gymnasiet i Halmstads kommun, men är folkbokförd i en annan kommun ska du ansöka om resekort i din hemkommun.

Ska du gå på ett gymnasium utanför Halmstads kommun?

Du som är folkbokförd i Halmstads kommun och ska gå på ett gymnasium utanför kommunen, måste ansöka om resekort. Ansökan är obligatorisk och gäller för ett år i tagetPDF.

Du skickar in ansökan till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 383
301 09 Halmstad

Tänk på att lämna in ansökan i god tid så att du hinner få ditt kort vid terminsstarten.

Om du ska gå på ett kommunalt gymnasium i Laholm, Hylte eller Falkenberg delas korten ut på gymnasieskolan där du är antagen. Övriga elever ska hämta sina kort på Sturegymnasiet.

Kontant ersättning

Kontant ersättning får du om det inte finns tåg eller buss och och om det är är mer än sex km mellan din bostad och busshållplatsen

Återkrav

Vid beviljat inackorderingstillägg eller busskort är du som elev ansvarig att meddela skolans expedition om du inte påbörjade dina studier, flyttat eller annan orsak till att villkoren för att ersättningen ändrats. Det är för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.