Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Idrott på Kattegattgymnasiet

Inom alla våra program ingår kursen Idrott och hälsa 1, utöver den finns följande kurser att välja på inom det individuella valet:

Idrott och hälsa 1 och 2 - specialisering

Idrott och hälsa 1 - specialisering
valbar kurs på 100 poäng som läses i årskurs 2 eller årskurs 3

Idrott och hälsa 2 - specialisering
valbar kurs på 100 poäng som läses i årskurs 3

Detta är kurserna för dig som är särskilt intresserad av din idrott.

Här får du tillfälle att fördjupa och vidga dina kunskaper ännu mer.

Ca 60% av undervisningen sker via din klubb/förening. Ca 40% av undervisningen sker på Kattegattgymnasiet.

Kriterier du som elev måste uppfylla för att kunna välja Idrott - specialisering:

Du tränar regelbundet i lag eller individuellt Din idrott är med i RF (Riksidrottsförbundet)

Din idrottsförening kan ge dig en handledare/ tränare som tillsammans med din lärare kommer att betygsätta dig (ej förälder) 

Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa 2
valbar kurs på 100 poäng som läses i årskurs 3.

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

  • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.
  • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
  • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.
  • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
  • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
  • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.
  • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.
  • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter.

Har du frågor?

Ta gärna kontakt med någon av våra idrottslärare eller

Rektor
Maria Burge, 072-987 16 24
maria.burge@halmstad.se