Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hjärnsmart

Hur påverkar en god hjärnhälsa dig som individ och samhället i stort?

I vår tid med ett ökat flöde av information, det mobila samhället och en upplevd allt stressigare vardag så behöver du en ökad medvetenhet och kunskap om hur din hjärna fungerar och hur du håller dig hjärnfrisk genom livet.

En stor utmaning för samhället och för individen är att anamma forskningsframstegen och anpassa livsstil och omgivning i praktiken.

Eleverna på Kattegattgymnasiet använder Hjärnsmart för att öka sina kunskaper om hjärnan. Med syfte att öka sin medvetenhet samt att skapa en förståelse för att hjärnan är ett fantastiskt verktyg som är formbart och utvecklingsbenäget genom hela livet! Förhoppningsvis ser eleven Hjärnsmart som ett stöd för att hitta sin egen inre motivation, självkänsla och studieteknik.

För pedagogen innebär Hjärnsmart möjligheter till lärandesituationer med en vetenskaplig grund och en verkstad för kreativ pedagogik.

Vision

Hjärnsmart ska fungera som en arena, en plattform där neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi kopplas samman. Vi vill använda forskares resultat om hjärnans förmågor och utvecklingsmöjligheter och omsätta detta till praktisk pedagogik. Detta tror vi kommer att ge positiva konsekvenser för den pedagogiska verksamheten och skapa inspiration till framtidens skola.

bilden visar hjärnsmart arbete