Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ej påbörjade eller avbrutna gymnasiestudier

Är du under 20 år och gått ut grundskolan men inte påbörjat eller avbrutit dina studier på gymnasiet? Då ska du bli kontaktad av handläggare för kommunens kommunala aktivitetsansvar.

Halmstads kommun har ett kommunalt aktivitetsansvar, för unga mellan 16–20 år som är reglerat i skollagen (SFS 2010:800, kap 29).

Lagen innebär att en kommun löpande ska hålla sig informerad om hur de ungdomar är sysselsatta som inte fullgjort sin utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning samt erbjuda stöd.

Kommunen erbjuder dig som inte går en gymnasieutbildning:

  • enskild coaching och vägledning
  • arbetserfarenhet genom praktik inom Halmstads kommun eller i det privata näringslivet
  • gruppverksamhet som innehåller bl.a. CV skrivning, personligt brev och söka jobb
  • studievägledning för att påbörja eller återuppta en utbildning
  • kuratorsamtal

Inom Halmstads kommun arbetar arbetsmarknadsenheten med det kommunala aktivitetsansvaret.

  • Besöksadress: Fredriksvallsgatan 7.
  • Kontaktpersoner: Ida Larsson och Magdalena Sääf .