Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gymnasieskolan i Halmstad

Skollunch i gymnasieskolan
I Halmstad har vi valt att inte köpa lunch från lunchrestauranger till våra gymnasieelever. Det beror på flera olika saker. Mindre än hälften av våra gymnasieungdomar bor i närheten av en etablerad lunchrestaurang. De går i skolan enligt schema och har 30-40 minuters lunchuppehåll, så merparten av eleverna kommer att ha svårt att få tid att hämta mat. Därför skulle likställighetsprincipen äventyras. Åtgärden med distansundervisning vidtogs dessutom eftersom regeringen inte ville att gymnasieeleverna skulle resa till skolorna utan hålla sig hemma, och den rekommendationen vill vi gärna följa.

Kommunens gymnasieskolor:

Gymnasiesärskolan finns på Sannarps- och Sturegymnasiet

Introduktionsprogrammen – IM 

Läs mer om programmen och hur du ansöker

Dina år på gymnasiet är viktiga

Du utvecklas, får nya kunskaper, intressen, värderingar och vänner. Hos oss är det viktigt att du kan påverka din utbildning och att du trivs. Som elev kan du välja mellan många olika program, inriktningar och kurser. Du får möta välutbildade lärare och många olika sätt att arbeta på.

När du behöver hjälp med något så har vi studie- och yrkesvägledare på alla skolor, stöd i olika ämnen, bibliotek, specialpedagoger och en bra elevhälsa. Gymnasieskolorna jobbar mycket med internationella utbyten, företag och andra kommuner.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Du kan söka till gymnasiet om du är 19 år eller yngre. Har du fyllt 20 år kan du gå på vuxenutbildning.