Furulundsskolan

Furulundsskolan är en F-9 med över 700 elever som ligger centralt i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, tågstation, stadsbibliotek, Arenahall och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget.

Skolutvecklingen tar sin utgångspunkt från elevernas behov och det kollegiala lärandet genomsyrar detta arbete. Kooperativt Lärande utvecklas på skolan för att undervisningen ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer, bli likvärdig och präglas av trygghet och studiero. I detta arbete har elevhälsan, skola och fritidshem ett nära samarbete.

Furulundsskolans vision:
Varje elev känner sig trygg och upplever den glädje som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

I vår Helhetsidé (som du hittar under relaterad information nedan) kan du ta del av hur vi kvalitetssäkrar vår verksamhet

Hitta hit

Adress:
Karl Ifvarssons gata 25, 302 47 Halmstad