Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fritidshem 6-13 år

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Placering på fritids erbjuds på eller i närheten av skolan där barnet går.

Fritidshemmen i Halmstads kommun öppnar klockan 06:30 och stänger klockan 18:30 varje vardag.

Anmälan, ändring och uppsägning av fritidsplats

Anmäl, ändra eller säg upp fritidsplats.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i grundskolan, att erbjuda elever en meningsfull fritid och att göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

 • Plats på fritidshem under lov


 • Avgift för fritidshem


  När du har fått en plats på ett fritidshem betalar du avgift från första dagen tills platsen är uppsagd och uppsägningstiden på 30 dagar har gått ut. Här kan du läsa mer om hur avgiften beräknas. utifrån hushållets inkomst och om det finns syskon i familjen. Det är samma avgift oavsett hur många timmar barnet är på fritidshem.
 • Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag


  När det är planeringsdag kan du önska plats på ett annat fritidshem.
 • Hur ansöker jag till fritidshem om barnen och ingen i familjen kan svenska?


  Kontakta Halmstad direkt på direkt@halmstad.se eller ring 035-13 70 00 för att få hjälp med ansökan.
 • Jag är föräldraledig, får mitt barn gå på fritids?


  Nej. Är du arbetssökande eller föräldraledig har du inte rätt att ha ditt barn på fritidshem. Ditt barn får gå på fritids först när du har ett behov (på grund av arbete eller studier).
 • Jag är arbetslös, får mitt barn gå på fritids?


  Nej. Är du arbetssökande eller föräldraledig har du inte rätt att ha ditt barn på fritidshem. Ditt barn får gå på fritids först när du har ett behov (på grund av arbete eller studier).
 • Kan mitt barn vara på fritids när skolan är slut för dagen och jag har slutat jobbet?


  Nej, eftersom tiden på fritids grundas på vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid.
 • Kan jag ha mitt barn på fritids i Halmstad om jag jobbar här men bor i en annan kommun?


  Rektorn på skolan beslutar om möjligheterna till fritids för ditt barn om du bor i en annan kommun men arbetar i Halmstad. Kontakta Halmstad direkt, direkt@halmstad.se eller 035-13 70 00 för mer information.
 • Kan jag ansöka till fritidshem innan mitt barn börjar skolan?


  Ja, ansökan kan göras så fort behov av fritidsplats uppstår. Ditt barn kan få fritidsplats innan skolan börjat om avtal är tecknat och personal på fritidshemmet är kontaktad.
 • Hur schemalägger jag tiden på fritids?


  Har du samma schema varje vecka registrerar du en vecka i e-tjänsten, som sedan fortsätter tills du lägger in ett nytt schema. Har du olika tider vecka för vecka registerar du för de antal veckor som du vet tiderna för.  "Jag har lagt in mitt barns schema på e-tjänsten och valde att bara lägga in ett schema, då det är samma tider varje vecka. Men varannan onsdag behöver mitt barn lämnas på fritids lite tidigare. Är detta något jag ska lägga in i e-tjänsten eller räcker det med att säga till personalen?"Är det en permanent ändring så ska du istället registrera ett tvåveckorsschema. Är det en tillfällig ändring räcker det att du meddelar berörd personal på fritids.
 • Är fritids öppet under sommarlovet?


  Ja, det finns möjlighet för ditt barn att gå på fritids under loven. Det kan dock bli aktuellt med sammanslagning av förskola/fritids under några sommarveckor. Detta innebär att ditt barn under sommarvistelsen kanske inte kommer att vara i sin vanliga verksamhet (förskola eller fritids) och kanske inte heller med den ordinarie personalen. Mer information om detta får du via personalen när det blir aktuellt.
 • Kan jag pausa fritidsplatsen under semestern?


  Det går inte att pausa din fritidsplats. Ska du vara borta en längre period kan du säga upp din fritidsplats (30 dagars uppsägningstid) och ansöka på nytt när behovet av fritidsplats uppstår igen. Vanligtvis brukar det inte vara några problem att få plats på samma fritids som tidigare.
 • Kan jag välja vilket fritidshem jag vill?


  Nej, fritidshemsplatsen är kopplad till den skola som eleven går på.