Engelbrekts förskola är en förskola i de östra delarna av Halmstad.

Vi arbetar utifrån Reggio Emilia filosofin där barnen möter en utbildning och undervisning som utgår från de demokratiska rättigheterna och där barnen får möjlighet att uttrycka sig på hundra olika sätt med stort fokus på de estetiska uttryckssätten.

Engelbrekt öppnade i mars 2020 och har fyra enheter – Sinnligheten, Kreativiteten, Nyfikenheten och Omtanken. Omtanken är vår verksamhet på obekväm tid, det vill säga kväll, natt och helgdagar.

Välkomna till oss!

Hitta hit

Adress:
Elsa Graves gata 2, 302 66 Halmstad