Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtidens förskola

Du som är engagerad i förskolefrågor har nu möjligheten att tycka till om framtidens förskola. Halmstad växer och barn- och ungdomsförvaltningen behöver planera för ytterligare 77 nya avdelningar inom förskolans verksamhet fram till 2025. Därför har förvaltningen tagit fram ett förslag till ny organisation för förskolan under åren 2016 - 2030. Förslaget innebär bland annat renovering av befintliga förskolor, utbyggnation, nybyggnation samt avveckling av lokaler.

De olika förslagen hittar du i vänstermenyn här på webbplatsen. Barn- och ungdomsnämnden ska nu titta på för- och nackdelar innan de tar ställning till förslagen. Om du skickar in din åsikt blir den del i nämndens beslutsunderlag.

Samrådsprocess

Inför besluten sker en samrådsprocess kring framtidens skola där alla har möjlighet att tycka till. Samrådet pågår fram till den 15 juni och sker via ett samrådsformulär.

Huvudkanal för information och kommunikation om framtidens skola är denna sida på kommunens webbplats. Här kan du gå in och tycka till via samrådsformuläret.

Du hittar också en beskrivning av uppdraget, kvalitetskriterierna samt vanliga frågor och svar. Du kan även hämta rapporten som ett dokument.PDF

Uppdraget

Uppdraget från barn- och ungdomsnämnden är att anpassa och optimera skolorganisationen utifrån skollag, läroplaner, stadier och långsiktighet. Skollagens kärna; ”I all utbildning som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt” står i centrum. 

Utgångspunkter

Utgångspunkter i förslaget är befolkningsutveckling, kvalitet, kommunens vision samt nationella styrdokument. Förslaget är omfattande och påverkar nästan alla skolor i kommunen.

Utgångspunkterna har legat till grund för ett antal kvalitetskriterier som beskrivs i förslaget och de konsekvenser som de har för skolans organisation.