Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Resvaneundersökning

Nu vill vi återigen ta reda på hur Halmstadborna tar sig runt en vanlig dag. Den 16-22 april kommer en resvaneundersökning skickas ut till slumpvist utvalda personer i Halmstads kommun mellan åldrarna 16 och 84 år. Undersökningen ska sedan ge ett underlag till planeringen av trafik och bebyggelse.

Mellan den 16 och 22 april får 5000 personer boende i Halmstads kommuns en resvaneundersökning hemskickad till sig. Undersökningen består dels av en allmän del med bakgrundsfrågor och dels av en resedagbok för en dag där alla resor personen har gjort under en viss dag ska fyllas i.

Resultatet från undersökningen ska ge kunskap om kommuninvånarnas resvanor och bland annat ge underlag till arbetet med översiktsplanen och handlingsprogram för hållbara transporter. Dessutom blir det en uppföljning av den förra resvaneundersökningen som genomfördes 2012, där en separat rapport ska visa på hur resandet förändrats.

Resvaneundersökningen 2012 i korthet

Senaste resvaneundersökningen gjordes för sex år sedan. Den bestod av en enkätundersökning som gick ut till ca 9000 personer i åldern 12 till 84 år, boende i Halmstads kommun. Av de 9000 besvarade ca 4000 personer enkäten (svarsfrekvens på 46 %).

  • Halmstadsborna är ett bilburet folk - nästan 60 % av Halmstadsbornas resor inom Halmstads kommun görs med bil, en femtedel med cykel och en tiondel vardera med buss eller till fots
  • 88 % av hushållen i Halmstads kommun har en eller flera bilar
  • Halmstadsborna gör i genomsnitt tre resor per dag. Flest resor görs under vardagarna och färre under helgerna
  • Män reser oftare och längre
  • Flest resor görs under morgon och kväll

 
Resvaneundersökningen från 2012 finns både i en populärversionPDF och en fullständig versionPDF för nedladdning.