• Lag-VM i bordtennis 2018 - biljettsläpp länk till annan webbplats

  Nu släpps biljetterna till Lag-VM i bordtennnis i Halmstad Arena, 29 april-6 maj 2018. Ta chansen att se Mattias Karlsson och de andra världsstjärnorna live.
 • Öppet hus

  Ny tidning - Hjärtefrågor om idrott och rörelse

  I detta nummer som du får i brevlådan berättar vi om idrottstaden Halmstad och vad som sker för att stimulera idrott och välbefinnande.
 • Världstoalettdagen - sluta fulspola länk till annan webbplats

  19 november är det internationella världstoalettdagen med fokus på globala sanitetsfrågor. Vi har vi gott om toaletter men vi behöver få bättre toalettvett och sluta fulspola.
 • Öppet hus

  Öppet hus

  Välkommen till Halmstads kommuns gymnasieskolor där du får träffa elever och lärare från skolornas program och inriktningar.

Driftinformation

Vanliga frågor och svar

 • Tomträttsavgäld


  Höjs alla tomträtter med över 600 procent?
  Nej, det är inte säkert att alla köpa loss-priser samt avgiften, den så kallade tomträttsavgälden, förändras lika mycket. Både vid uträkning av pris för att köpa loss sin tomträtt, samt vid uträkning av tomträttsavgälden, utgår kommunen från gällande lagstiftning samt aktuellt marktaxeringsvärde. Priset för att köpa loss sin tomträtt samt tomträttsavgälden förändras om marktaxeringsvärdet förändras.

  Hur gör jag för att köpa loss min tomt?
  Vill du köpa loss din tomträtt, kontakta Halmstads kommun så hjälper vi er vidare. Du kan köpa loss din tomträtt när du vill under året. Tänk på handläggningstiden, och var ute i så god tid som möjligt.

  Hur kan det vara rimligt att göra en så stor höjning?
  När det kommer till tomträttsavgäld utgår kommunen från marktaxeringsvärdet på tomterna och fastställer tomträttsavgälden, som då gäller under avgäldsperioden. Tomträttsavgälden fastställs vid avgäldsperiodens slut, vilket i de flesta fall sker var tionde eller tjugonde år. Detta innebär att tomträttsinnehavaren har samma avgäld under hela nästkommande avgäldsperiod.

  Andra kommuner har andra och lägre hyror. Varför har Halmstads kommun så höga hyror?
  Kommunen använder sig av en uträkningsmodell som kommunfullmäktige antog år 1997 och det beslutet måste följas. Kommunen följer helt enkelt den praxis som finns och det är inte möjligt till undantag utifrån enskilda förutsättningar i och med att vi tillämpar likabehandlingsprincipen. Om kommunen skulle frångå principen att använda marktaxeringsvärdet för prissättning så skulle kommunen behöva använda skattemedel för att subventionera avgälden. Enligt gällande lag har kommunen ingen möjlighet att subventionera enskilda i detta fall.


   
 • Varför måste restaurang Salt rivas?


  Byggnaden har inget bygglov, och då kan vi enligt lag inte låta den vara kvar.
  Vad ska nu hända med marken där restaurangen är belägen?
  Platsen ska bli en yta för spontan aktivitet och rekreation. En plats man kan komma till för att hänga och spela spel eller för att koppla av och njuta av havsutsikten. En öppen konstgräsyta gör det också möjligt att arrangera gruppaktiviteter som till exempel yoga, pilates eller dans. Platsen ska vara tillgänglig och öppen för alla.
  Vart ska restaurang Salt ta vägen nu?
  Vi ser ju gärna att Salt är en del av den utveckling som sker i Tylösand nu. Men ägarna måste söka bygglov enligt den nya planen.
  Hur långt bort är detaljplanen för den nya tilltänkta platsen för Salt? Hur går den processen?
  Under förutsättning att planen inte överklagas så kommer den vinna laga kraft i början av 2018.


 • Hur ansöker jag om e-faktura?


  Hur får jag tillgång till e-faktura från Halmstads kommun?
  Anmälan till tjänsten e-faktura gör du i din Internetbank. Du letar upp Halmstads kommun i listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyller sedan i anmälningsformuläret. Nästa gång du betalar en faktura från Halmstads kommun i din Internetbank kan du även följa den länk som visas för att komma till anmälningsformuläret.

 • Vad kan jag göra när gatubelysningen inte fungerar?


  Det finns cirka 24 000 lampor som lyser upp dygnets mörka timmar i Halmstads kommun. Ibland går en lampa sönder och då kan du hjälpa oss att felanmäla genom att använda vår e-tjänst,länk till annan webbplats då har vi möjlighet att snabbt åtgärda felet. Här kan du läsa mer om vår gatubelysning och hur vi arbetar med underhåll och energibesparing.
 • När sopas gatorna i kommunen?


  Höst
  Under hösten rensar vi upp löv för att förbereda inför vintern. Vi har många områden som ska hanteras och kan inte säga när vi sopar eller i vilken ordning. Vi försöker variera ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist. Gång- och cykelbanor samt backarna vid exempelvis sjukhuset prioriteras och sopas rent flertalet gånger. Lövrensningen under hösten är också självklart väderberoende. Tänk på att lövsamlingar i våra rabatter fungerar som ett naturligt skydd och näring och tas av den anledningen inte bort.
   Vår
  Under våren sopas alla gator i Halmstads kommun. När sopningen inleds beror på vädret. Först städas centrum och busshållplatser, därefter cykelbanor och ytterområden. Den flis som vi halkbekämpat med under vintern plockas upp och på köpet försvinner även mycket löv och gammalt skräp.Under drygt två månader pågår arbetet med att rengöra Halmstads kommun. Allt ska vara färdigt senast 31 maj.
  Sex personer i driftsorganisationen har hjälp av både sopmaskin, traktorer och lövblåsare i arbetet. Alla gator i ett område tas inte alltid på samma gång. Den maskin som passar bäst på respektive gata används och det betyder att en del gator  samma område kan sopas vid olika tillfällen.
 • Besked om donationsmedel från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen?


  Du som sökt donationsmedel från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får besked efter den 10 december genom din bank. Besked om tilldelning lämnas endast på detta sätt, inte via brev, telefon eller besök hos kommunen. Om du sökt donationsmedel men inte fått något besked betyder det att du inte har blivit beviljad något donationsmedel i aktuell ansökningsperiod. Utdelningen av donationsmedel från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen görs i mitten av december. Det sker en inbetalning på angivet konto.